pühapäev, 3. aprill 2016

Bürokraatia vähendamise ettepanekuid saab teha tulevikus veebis

Bürokraatia vähendamise nullbürokraatia projekti elluviimiseks lõi Vabariigi Valitsus rakkerühma, mille ülesandeks on kontrollida, et ettevõtjate tehtud bürokraatia vähendamise ettepanekud viiakse ellu.  

Nullbürokraatia projekti eesmärgiks on vähendada ettevõtetele bürokraatlikke nõudeid riigiga suhtlemisel, muuta riigiga suhtlus mugavamaks ning vähem koormavaks. 

"Sügisel nelja ministri ning ettevõtjatega algatatud projekt tõi 252 ettepanekut, mida on palju rohkem kui projekti algatades loota julgesime. Kolme aasta jooksul rakendatakse 80 protsenti bürokraatia vähendamise ettepanekutest, kokku 164 ettepanekut. 

Rakkerühma töösse on kaasatud rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi vastavate valdkondade asekantslerid. Rakkerühma töös osalemiseks tehakse ettepanek Eesti Pangale, Haigekassale, Tööandjate Keskliidule, Kaubandus-Tööstuskojale, Teenusmajanduse Kojale ning vajadusel teistele ekspertidele ja organisatsioonide esindajatele.

"Loome meeskonna ja määrame vastutaja, et kõik head mõtted saaksid elluviimise eest vastutaja. Paljud ettepanekud puudutavad mitme valdkonna koostööd või IT arendusi ja nii saavad riik ning ettevõtjad üheskoos tagada bürokraatia vähenemise ettepanekute elluviimise,“ ütles Michal. „Rakkerühm loob üldsusele ka veebipõhise võimaluse ettepanekute pidevaks esitamiseks ning korraldab koostöös ettevõtjatega ettepanekute regulaarse kogumise. Veebi kaudu saavad kõik huvilised jälgida, kuidas ettepanekuid ellu viiakse, info on juba täna üksikasjalikult meie veebilehel kättesaadav,“ lisas minister.


Nullbürokraatia projektis tehtud ettepanekud koondatuna ning ka üksikasjalikult iga valdkonna lõikes on üleval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel: https://www.mkm.ee/et/nullburokraatia
Mitmed ettepanekud viiakse ellu suuremate projektide kaudu. Sellised suuremad projektid on: Aruandlus 3.0 (Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet), Maksukogumine 2020 (Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet), E-statistika (Rahandusministeerium, Statistikaamet), SKAIS 2 (Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet), KOTKAS (Keskkonnaministeerium).

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar