laupäev, 23. mai 2020

Elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel

Riigi Teatajas avaldati tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel).

Seadusega laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja läbi viia tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvat koosolekut.

Muudatustega kaotatakse nõue, et mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku protokolli lisaks olev üldkoosolekust osavõtnute nimekiri peab olema omakäeliselt allkirjastatud. Muudatusega ühtlustatakse mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku osalejate registreerimise ja protokolli koostamise nõuded teistele ühingutele kehtivate nõuetega.

Samuti pikendatakse seadusega korteriühistute, mittetulundusühingute, sihtasutuste, tulundusühistute ning äriühingute majandusaasta aruande esitamise tähtaega 2020. aasta 31. oktoobrini.

Seadus sisaldab ka äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) muudatust, millega jõustatakse osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamine esimesel võimalusel. Kiirkorras osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamise jõustamine on vajalik, kuna tehingute notariaalne tõestamine on muutunud kriisiolukorras keeruliseks riikide poolt kehtestatud liikumispiirangute tõttu, samuti põhjusel, et välisriikide dokumentide väljastamine ning Eestisse saatmine nõuab tavapärasest rohkem aega.

Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda SIIN.

teisipäev, 21. aprill 2020

Mis on viis kõige olulisemat soovitust turvaliseks veebis käitumiseks?


  1. Ära ava tundmatutelt saatjatelt saadud manuseid ega linke.
  2. Ära usu ähvardavaid ja kiiret tegutsemist nõudvaid kirju tundmatutelt saatjatelt.
  3. Ära anna tundmatule helistajale ligipääsu oma arvutile.
  4. Veendu, et kasutad tarkvara värskeimat versiooni ning turvauuendused on paigaldatud.
  5. Tee nii arvutis kui ka telefonis olevatest failidest regulaarselt tagavarakoopiaid.
Loe lisaks RIA artiklist "KKK – küberturvaline kaugtöö ja kaugõpe".

Sellele lehele (RIA) on koondatud soovitused igaühele selle kohta, kuidas turvaliselt internetis tegutseda ning teenuseosutajatele selle kohta, kuidas oma süsteeme küberohtude eest kaitsta.

Head nõu annab ITvaatlik.