neljapäev, 21. aprill 2016

Kuidas toibuda koondamisest?

Töö ootamatu kaotamine traumeerib pea iga inimest. Nõuandeid, kuidas tulla toime koondamisele järgnenud psühholoogilise madalseisuga, jagab omanimelise personalifirma juhataja, psühholoog Sirje Tammiste (tammistepersonal.ee).
Koondamine on valus kogemus. Kindlasti on seda raskem üle elada neil, kes on teinud aastakümneid pühendunult tööd ühes ettevõttes. Sellise inimese jaoks pole see enam lihtsalt töökaotus, vaid kaotatakse justkui osa iseendast.
Koondatu läbib tavaliselt samad leinaprotsessi etapid nagu inimene, kes on kaotanud lähedase. See protsess võib sisaldada mõnd või kõiki järgnevatest reaktsioonidest: šokk, eitamine, viha, solvumine, masendus. Kui hulk negatiivseid emotsioone on üle elatud, hakkab inimene toibuma ja uue olukorraga kohanema. Kuigi töökaotust ei saa võrrelda lähedase inimese kaotamisega, on see siiski väga raske üleelamine. Kaotatakse ju ikkagi midagi sellist, mis on olnud elu sisuks mitmeid aastaid.
Kaotusvalu olekski vast koondatu hingelise seisundi iseloomustamiseks kõige õigem sõna. See, kuidas inimene oma koondamist tajub ja enda jaoks lahti mõtestab, sõltub suuresti sellest, mida tema jaoks tegelikult tähendas töö, millest ta ilma jäi. Kas see kindlustas vaid igakuise palga või teostas ta sel töökohal end inimesena? Esimesel juhul on üleelamine väiksem, töötaja pöördub töötukassasse, saab kompensatsioone ja teda hakkavad toetama töötukassa konsultandid. Kui töö tähendab inimese jaoks olulist osa identiteedist, on toibumine ja eluga edasiminek oluliselt keerulisem. Mõte “Pühendasin nende hüvanguks nii palju aastaid ja nemad lasid mind lahti!” ei lase tulevikku vaadata.

Väärtusta ka teisi rolle

Töökaotus mõjub raskelt just pühendunud inimestele. Võib kuluda terve aasta, mille jooksul ei suudeta isegi töökuulutusi vaadata. Selliseid inimesi, kes on ühes ettevõttes või ametiasutuses 15-20 aastat samal ametikohal töötanud, on palju just naiste seas. Eriti raske on neil, kelle jaoks koondamine langeb perekondlikult keerulisele ajale - kas on lapsed just kodust lahkunud või kooselu lagunemas.
Kui inimest tabavad korraga mitmed kriisid, pole kellelegi toetuda, sest turvalisust pakkuv lähimate inimeste ring on samuti kriisis.
Noorematele naistele, kellel kodus väikesed lapsed ootamas, olen alati soovitanud: realiseerige end ema ja naisena! See võibki väikeste laste koondatud emale saada päästerõngaks, mis masendusest välja toob. Hommikul lihtsalt PEAD tõusma ja lapse eest hoolitsema. Kuigi see võib olla väga raske, on see ometi hea põhjus pea püsti hoida ja eluga edasi minna. Kui naine on läinud tööle väikese lapse kõrvalt, pakub elu talle justkui taas aega lapsega koos olemiseks. Ka koolilapsega kvaliteetaja juurdesaamine on väga oluline. Nii mõistab naine, et elul on ka teisi aspekte peale töö.

Leia uusi tegevusi

Kaotusvalu tekitab tavapäraselt soovi oma mõtteid ja tundeid jagada, päevast päeva üht ja sama korrates võivad aga pereliikmed ja lähedased sõbrad sellest väsida. Nad hakkavad seepeale nõu andma, kuigi tegelikult oleks vaja vaid kuulata. Töö kaotanu võib ka iseendasse kapselduda, sest talle pole kas omane üleelamistest rääkida või takistab enda avamist häbitunne. See on veelgi keerulisem - lähedased inimesed ei pruugi kriisi sügavusest arugi saada. Nii jääb ka toetus saamata ja toibumine võib võtta oluliselt kauem aega. Sellises olukorras oleks õige leida endale hea nõustaja või psühholoog, kes aitab leida uusi perspektiive, mõtted tulevikku suunata. Ka teine inimene, näiteks sõber võib aidata koondatul elus pööret teha, kui inimesel endal selleks jaksu pole.
Mida kiiremini koondatu leinaprotsessi etapid läbib ja toimunuga lepib, seda kiiremini on ta valmis uue tööga alustama. Koondamisega toime tulemiseks olen soovitanud teha kõike, millest varem ajapuudusel loobuti: remontida kodu, leida endale meelepärane hobi või sportlik harrastus, kasvõi lugeda läbi öökapile kogunenud raamatud ja leida aega oluliste inimeste jaoks. Juba vanaema staatuses olles tekib võimalus seda ametit uhkusega pidada - kui teha läbi vastavad kursused, võib lastehoidmise eest isegi palka saada! Kõik need hingele meelepärased tegevused aitavad leida tasakaalu, rahuneda. Alles siis võib tasapisi alustada oma tuleviku planeerimist.

Mõtle raamist välja

Kui emotsionaalsed ja praktilised küsimused selgeks saavad, on aeg edasi liikuda. Ära tee seda kiirustades - kui haarad kinni esimesest võimalusest ja satud valet tööd tegema, võib ees oodata järgmine kriis. Oluline on järele mõelda, kuhu edasi liikuda. Mis on sinu tugevused, nn karjääriankrud? Millistes ettevõtetes/ametites saaksid oma tugevusi kõige paremal moel kasutada? Kas on üldse otstarbekas omal erialal jätkata või on aeg teha karjäärimuudatus? Kui soovid muutust, on just nüüd õige aeg parandada oma oskusi, et olla tööjõuturul atraktiivsem. Töötukassa koolitustel osalemine aitab samuti eneses selgusele jõuda.
Kasuta koondamisele järgnevat aega uute oskuste õppimiseks või olemasolevate parandamiseks. Vahel on vaja julgust mõelda raamist välja, teha elus muudatusi. Kui kodu lähedal tööd pole, tuleb muuta elukohta. Kui inimene võtab vastutuse enda elu eest, suudab ta uskumatult palju korda saata.

6 soovitust koondamisteate saanud töötajale

  1. Alusta uue töökoha otsimist juba enne töösuhte lõppu, võttes end arvele koondamisteatega tööotsijana. Nii saab töötukassa vastavalt vajadusele pakkuda mitmesugust abi. Kui soovid töötukassa teenuste kasutamist alustada pärast koondamist, pead end töötuna arvele võtma.
  2. Võta osa tööotsingu töötoast. Seal saad teada, mis toimub kohalikul tööturul, millised on tööandjate ootused, kuidas kasutada erinevaid tööotsimiskanaleid ja mida kandideerimisel silmas pidada. Töötukassa võib koondamisteatega tööotsijatele vajadusel korraldada ka tööklubi, kus harjutatakse tööle kandideerimist rollimängudes või videotreeningul. Osalejaid nõustatakse valikute tegemisel, arendatakse töölesaamist ja töötamist toetavaid sotsiaalseid oskusi, külastatakse ettevõtteid ja kohtutakse tööandjatega.
  3. Leia endale karjäärinõustaja, kes analüüsib sinu kogemusi, oskusi, teadmisi ja isikuomadusi ning aitab sul oma valikutes selgusele jõuda. Karjäärinõustajad töötavad kõigis töötukassa osakondades. Karjäärinõustamine on mõeldud nii registreeritud töötutele ja koondamisteate saanud tööotsijatele kui ka teistele soovijatele, sh töötavatele täiskasvanutele. Kui oled registreeritud töötu või koondamisteatega tööotsija, anna oma soovist tulla karjäärinõustamisele teada enda konsultandile, kes sind vajadusel karjäärinõustaja juurde suunab.
  4. Kui selgub, et uue töö leidmine eeldab täiendus- või ümberõpet, osale tööturukoolitusel. Koolitusel osalemist saad jätkata ka pärast koondamist, ilma et peaksid end töötuna arvele võtma.
  5. Kui vajad uue töökoha jaoks täiendavaid praktilisi oskusi, saad minna tööpraktikale. Kui sind suunati praktikale enne koondamist, saad seda jätkata ka pärast töösuhte lõppemist, ilma et peaksid end töötuna arvele võtma.
  6. Plaanides alustada oma ettevõtlusega, võid juba enne koondamist esitada avalduse ja äriplaani ettevõtluse alustamise toetuse taotlemiseks. Kui sinu avaldust ei jõuta läbi vaadata või toetust välja maksta enne töösuhte lõppu, pead avalduse edasiseks käsitlemiseks ja toetuse saamiseks end töötuna arvele võtma.

Abi töötukassa psühholoogilt

Kõik töötukassas registreeritud töötud ja koondamisteate saanud tööotsijad saavad vajaduse korral abi psühholoogidelt, kelle juurde neid suunavad töötukassa konsultandid. “Psühholoog aitab tekkinud probleeme analüüsida, leida uusi vaatenurki ja lahendusvõimalusi. Koos psühholoogiga saab läbi arutada tekkinud raskused ja koostada tegevusplaani edaspidisteks sammudeks," soovitab töötukassa teenustejuht Lana Randaru.

Lisainfo psühholoogilise nõustamise kohta asub töötukassa veebilehel www.tootukassa.ee.

Allikas: Facebook

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar